Kvalitets- og miljøpolitikker

Politikker – KVALITET

Vi vil:

 • sikre den høje service og kvalitet, ved at have tæt kontakt med medarbejderstaben.

 • skabe løbende kvalitetsforbedringer.

 • fastholde og løbende kontrollere medarbejdernes og undervognmænds forståelse for betydningen af effektiv kvalitetsstyring.

 • beskæftige veluddannede og motiverede medarbejdere, der har kendskab til og forståelse for kundens kvalitetskrav og forventninger.

 • opretholde et nært og tillidsskabende forhold til virksomhedens kunder, undervognmænd og til relevante myndigheder.

 • have de ressourcer til rådighed, der kan opretholde det fastlagte kvalitets- og sikkerhedsniveau.

 • altid sende de rigtige medarbejdere til at løse en given opgave.

 • gennem det gode eksempel fremme det generelle kvalitets- og sikkerhedsniveau i branchen.

 • ​reducere antallet af skader og løbende søge at forbedre vores kvalitetsstyring ved at analysere registreringerne fra vore aktiviteter.

 • løbende vurdere vore kvalitetsmål og politikker for at sikre, at de stedse er hensigtsmæssige og tilpasset virksomhedens aktiviteter og arbejdsområde. 

Politikker – MILJØ:

Vi vil

 • ​tilbyde serviceydelser med en god miljøprofil.

 • sikre at vore medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik. 

 • reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.

Politikker – ARBEJDSMILJØ

Vi vil

 • ​Løbende sikre og fremme den generelle arbejdssikkerhed, forebygge personskader, beskytte helbredet i forbindelse med arbejdet.
 • Fastholde forståelsen for betydningen af et sundt (fysisk og psykisk) arbejdsmiljø.
 • ​Sætte aktiviteter i gang som kan sikre et godt (fysisk og psykisk) arbejdsmiljø
 • Inddrage vores medarbejderne i arbejdet omkring arbejdsmiljø.
 • Sikre et arbejdsmiljø uden vold, trusler, mobning eller chikane

Herudover forpligtiger vi os til:​

 • at overholde de 3 gældende standarder (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 & ISO45001:2018) samt den til enhver tid gældende lovgivning.
 • at opfylde gældende lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljø- og arbejdsmiljøområdet.
 • at forhindre enhver farer som kunne opstå i arbejdsmiljøet
 • at skabe løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.
 • at beskytte miljøet og tænke forebyggelse af forurening/miljøhændelser ind i processer og arbejdsgange.
 • at beskytte medarbejderne og tænke arbejdsmiljø og sikkerhed ind i processer og arbejdsgange.
 • at lave risikovurdering og handlingsplaner på alle miljø- og arbejdsmiljø-hændelser opstået i virksomheden

Adresse​

HTL Service ​
Nørrehedevej 32
9620 Aalestrup
CVR: 35689818
Tlf.: +45 40 28 04 00
E-mail: htl@htl-transport.dk

Se kort​

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke