Kvalitets- og miljøpolitikker

​Kvalitet

Vi vil

 • fastholde og løbende kontrollere medarbejdernes og undervognmænds forståelse for betydningen af effektiv kvalitetsstyring.
 • beskæftige veluddannede og motiverede medarbejdere, der har kendskab til og forståelse for kundens kvalitetskrav og forventninger.
 • opretholde et nært og tillidsskabende forhold til virksomhedens kunder, undervognmænd og til relevante myndigheder.
 • have de ressourcer til rådighed, der kan opretholde det fastlagte kvalitets- og sikkerhedsniveau.
 • behandle reklamationer på en sådan måde, at kunden føler sig retfærdigt behandlet, og en gentagelse af årsagen til reklamationen forebygges, så kvalitetsniveauet derved løbende forbedres.
 • gennem det gode eksempel fremme det generelle kvalitets- og sikkerhedsniveau i branchen.
 • reducere antallet af skader og løbende søge at forbedre vores kvalitetsstyring ved at analysere registreringerne fra vore aktiviteter.
 • løbende vurderer vore kvalitetsmål og politikker for at sikre, at de stedse er hensigtsmæssige og tilpasset virksomhedens aktiviteter og arbejdsområde

Miljø

Vi vil

 • ​udvikle og tilbyde produkter og serviceydelser med en god miljøprofil.
 • opfylde gældende lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet.
 • løbende skabe miljøforbedringer.
 • vil sikre at vore medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik.
 • reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyntagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer

Adresse​

HTL Service ​
Nørrehedevej 32
9620 Aalestrup
CVR: 35689818
Tlf.: +45 40 28 04 00
E-mail: htl@htl-transport.dk

Se kort​